Xin chào: Khách ghé thăm : Thứ bảy - 20/12/2014 - 8:13 AM
Trang chủ - Ban quản trị - TÌM KIẾM - Đăng nhập - Đăng ký
CẬP NHẬT TIN TỨC
TỔNG HỢP BÀI VIẾT MỚI NHẤT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT - TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH
 • Thanh tra viên
 • Đề cương giới thiệu Luật Tiếp công dân (phần 2)
 • ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TIẾP CÔNG DÂN (phần 1)
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2014
 • Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai...
 • Quá trình phát triển của nhận thức, quy định của pháp luật..
 • Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo
 • Đề cương giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị định ...
 • Tăng cường sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước ..
 • Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
 • Đề cương học tập môn: Lịch sử văn minh thế giới
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản ...
 • Một số bất cập trong quy định của Luật Cán bộ, công chức ...
 • Hoạt động thanh tra hành chính góp phần nâng cao ...
 • Bài Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế
 • Thông tư Quy định về thanh tra T/nhiệm thực hiện Luật Tố cáo
 • Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo
 • Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
 • Thông tư Quy định về thanh tra T/nhiệm thực hiện Luật Tố cáo
 • Thông tư Quy định về thanh tra T/nhiệm thực hiện Luật K/nại
 • Nghị định năm 2013 về minh bạch tài sản, thu nhập
 • Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai...
 • Về đối thoại trong quy trình giải quyết khiếu nại
 • Câu hỏi Thanh tra và giải quyết khiếu nại
 • Mấy vấn đề hoàn thiện hệ thống các quy định về nghiệp vụ....
 • Slide bài giảng môn Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Vấn đề về bồi thường thiệt hại trong giải quyết khiếu nại
 • Trình tự tố tụng hành chính của hệ thống tài phán....
 • Đề thi môn thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính
 • Một số quy định về đối thoại trong giải quyết khiếu nại....
 • Những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính về thi hành án
 • Thủ tục cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Trung tâm điều hành Diễn đàn
   ForumThreadsRepliesUpdates
  Thông báo 10 4
  Thread: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VÀO HỘI LU...
  Message from: Admin
  Hướng dẫn - Kiến nghị - Giải đáp - Hỗ trợ 8 24
  Thread: Xử lý lỗi khi truy cập vào D...
  Message from: TreXanh
  Thông tin Đại học 48 29
  Thread: Mẫu đề cương xây dựng báo cá...
  Message from: Admin
  Thông tin Cao học 6 1
  Thread: Sưu tầm 130 Bài Tiểu luận Tr...
  Message from: Admin

  Tài liệu các môn chuyên ngành tự chọn
   ForumThreadsRepliesUpdates
  Tham nhũng và phòng chống tham nhũng 148 33
  Thread: Triển khai giảng dạy về phòn...
  Message from: QuangThuy
  Giao tiếp trong Thanh tra - Tội phạm chức vụ và Tội phạm kinh tế 14 14
  Thread: Câu hỏi môn giao tiếp trong ...
  Message from: QuangThuy
  Khiếu nại HC và Tài phán HC - Cưỡng chế Hành chính 49 12
  Thread: Vấn đề về bồi thường thiệt h...
  Message from: TreXanh
  Các tài liệu khác 21 19
  Thread: Đề cương giới thiệu luật xử ...
  Message from: QuangThuy

  Tài liệu các môn chuyên ngành bắt buộc
   ForumThreadsRepliesUpdates
  LL Nhà nước & Pháp luật - Hiến Pháp và TCBM - Luật hành chính 51 55
  Thread: Tăng cường sự tham gia của n...
  Message from: QuangThuy
  Luật Dân sự - Luật Quốc tế - Luật Đất đai - Thẩm quyền Hành chính 22 13
  Thread: CÂU HỎI ÔN TẬP LUẬT ĐẤT ĐAI
  Message from: HoangTrang
  Lý luận pháp luật Thanh tra - Quy trình và nghiệp vụ Thanh tra 47 10
  Thread: Quy trình và nghiệp vụ thanh...
  Message from: QuangThuy
  Thanh tra kinh tế - Thanh tra văn hóa xã hội - Thanh tra công vụ 58 16
  Thread: Đề thi hết môn Thanh tra văn...
  Message from: HoangTrang
  Thanh tra và Giải quyết khiếu nại - tố cáo 67 18
  Thread: Những khó khăn, vướng mắc tr...
  Message from: QuangThuy

  Kho tài liệu Câu lạc bộ Thanh tra
   ForumThreadsRepliesUpdates
  Tài liệu tham quan thực tế - Phát ngôn thành viên 10 3
  Thread: Tài liệu tham quan thực tế tại thanh tra TP Hà Nội
  Message from: QuangThuy
  Nội san Khoa Nhà nước và Pháp luật
  (Bản quyền phát hành trực tuyến tại thanhtra.edu.vn)
  24 2
  Thread: Một vài suy nghĩ về xd, ban ...
  Message from: ANHTUYET
  Báo cáo chuyên đề - Bài viết chuyên gia - Thư viện câu hỏi 51 10
  Thread: Một số vướng mắc trong thực ...
  Message from: TreXanh

  Hoạt động Khoa học Chuyên ngành
   ForumThreadsRepliesUpdates
  Nghiên cứu và thực hiện đề tài 3 2
  Thread: Công khai kết luận thanh tra...
  Message from: QuangThuy
  Làm Tiểu luận - Viết Luận văn - Báo cáo thực tập 48 35
  Thread: Thanh tra viên
  Message from: QuangThuy
  Kho Đồ án - Luận văn 38 3
  Thread: Những vẫn đề lý luận và thực...
  Message from: QuangThuy
  Hỏi đáp – thảo luận 11 28
  Thread: Một số câu hỏi thảo luận của...
  Message from: Nguyenhoangvan

  Ngành Thanh tra Việt Nam
   ForumThreadsRepliesUpdates
  Lịch sử Thanh tra - Sự kiện đáng chú ý 30 3
  Thread: Cán bộ thanh tra cần phải nh...
  Message from: QuangThuy
  Thanh tra Chính phủ - Thanh tra các Bộ, Ngành 51 1
  Thread: Đôi điều trao đổi về nhiệm v...
  Message from: QuangThuy
  Thanh tra các địa phương 38 8
  Thread: “Bí quyết” của Điện Biên tro...
  Message from: QuangThuy
  Viện Khoa học Thanh tra - Tạp chí Thanh tra 33 7
  Thread: Một số vấn đề rút ra từ kết ...
  Message from: QuangThuy

  Văn bản Pháp luật
   ForumThreadsRepliesUpdates
  Văn bản pháp luật Thanh tra 72 18
  Thread: Thông tư quy định quy trình ...
  Message from: TreXanh
  Văn bản pháp luật khác 44 29
  Thread: Toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiế...
  Message from: QuangThuy
  Chính sách quốc gia 25 0
  Thread: Chính sách mới có hiệu lực t...
  Message from: QuangThuy

  Chuyên trang thảo luận
   ForumThreadsRepliesUpdates
  Nghề Thanh tra - Tình huống Thanh tra 24 3
  Thread: Củng cố niềm tin của Đảng, N...
  Message from: QuangThuy
  Kỹ năng Thanh tra - Tâm lý trong Thanh tra - Giao tiếp Thanh tra 12 5
  Thread: Một số câu hỏi tình huống về...
  Message from: QuangThuy
  Quy trình và Nghiệp vụ Thanh tra 21 7
  Thread: Đề thi hết môn Quy trình nghiệp vụ thanh tra lớp KH11TT
  Message from: HoangTrang
  Các vấn đề khác 88 30
  Thread: Đề cương giới thiệu Luật Tiế...
  Message from: QuangThuy

  Các môn đại cương
   ForumThreadsRepliesUpdates
  MacLeNin - Lịch sử Đảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chính trị học 51 23
  Thread: Đề thi tốt nghiệp môn tư tưở...
  Message from: Nguyenhoangvan
  Quản lí học - Logic học - Xã hội học - Tâm lí học 14 10
  Thread: Tâm lý học đám đông
  Message from: QuangThuy
  Pháp luật đại cương - Tin học đại cương - Đại cương Văn hóa 12 14
  Thread: Bài tập tình huống môn pháp ...
  Message from: QuangThuy
  Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Việt thực hành 8 3
  Thread: Tài liệu Slide TIẾNG ANH CHU...
  Message from: Nguyenhoangvan
  Các môn khác 13 14
  Thread: Đề cương học tập môn: Lịch s...
  Message from: HoangTrang

  Các môn Hành chính Nhà nước
   ForumThreadsRepliesUpdates
  Hành chính công - Hành chính so sánh - Lịch sử Hành chính 22 6
  Thread: Tiểu luận môn hành chính so ...
  Message from: HoangTrang
  Quản lí công - Quản lí & Pt Tổ chức - Tâm lí trong quản lí 20 4
  Thread: Đề cương môn tâm lý học tron...
  Message from: QuangThuy
  Tổ chức nhân sự - Phân tích chính sách - Đạo đức công vụ 20 14
  Thread: Đề thi hết môn môn Tổ chức n...
  Message from: HoangTrang
  Văn hóa HC - Thủ tục HC - HC văn phòng trong CQNN 17 11
  Thread: Hỏi đáp môn Hành chính văn p...
  Message from: QuangThuy
  Kỹ thuật ST & BH văn bản - Kĩ thuật tổ chức CS - Tin học ứng dụng 25 12
  Thread: Câu hỏi thảo luận môn TỔ CHỨ...
  Message from: QuangThuy
  Các môn khác 42 23
  Thread: Một số đề thi môn QLNN về xã...
  Message from: QuangThuy

  THƯ VIỆN SÁCH
   ForumThreadsRepliesUpdates
  Kinh tế - Quản lý 17 2
  Thread: Nước Nhật mua cả thế giới
  Message from: QuangThuy
  Tài chính - Ngân hàng 5 0
  Thread: Chiến tranh tiền tệ
  Message from: QuangThuy
  Văn học - Truyện - Thơ 29 178
  Thread: Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm
  Message from: baovethanglong
  Lĩnh vực khác 19 17
  Thread: Những bí quyết giao tiếp tốt
  Message from: QuangThuy  Additional information
  Visitors: 0  (members - 0, guests - 0)
  All-time high attendance 345 reached on Thứ hai, 12:06 PM, 14/01/2013.
  Forum statistics
  Total of 1486 threads created, which have 773 replies.
  5892 members registered. Greetings to our new member Chuongminh73.

  Đầu trang
  Website builder - DMON